Instrucións 4 novembro2020


LER PROTOCOLO


PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA
PARA O CURSO 2020-2021. VERSIÓN 04-11-2020