Este apartado contén cursos relacionados coa formación do profesorado en aulas virtuais (Moodle) e outras ferramentas tecnolóxicas


Os contidos desta actividade constitúen un achegamento ás ferramentas que ofrece Moodle para integrar a avaliación na aula virtual: cuestionarios e bancos de preguntas, tipos de cualificación de tarefas, obradoiros de avaliación, creación de enquisas e configuración do cualificador, así como algunhas achegas ao enfoque da avaliación no espazo virtual.

Curso para dixitalizar usando a Ferramenta Genially

Docencia sobre Moodle impartida por María José.

Para acceder a este curso hai que completar os campos de USUARIO e CONTRASINAL.

ACCESO

NOME DE USUARIO

O mesmo que ten na súa conta de correo edu.xunta.gal. 

 

CONTRASINAL

A contrasinal para todos/as é changeme. Poderá cambiala unha vez que estea dentro do curso.

Despois de escribir os datos, pulsar o botón BOTON ACCESO.