Resultados dos exames de Linguaxe administrativa

 

Os resultados das probas de linguaxe administrativa podense consultar en CentrosNet.

 

Para saber como acceder á plataforma, prema aquí.

Datas das probas escritas e orais da convocatoria ordinaria (xuño e xullo 2021)

Poden consultar as datas de exames de xuño (promoción e certificación) nas seguintes lizagóns:

Alumnado libre de B2 e C1 (inglés e galego):

 

IMPORTANTE

 

Proba oral: O alumnado está convocado no día que determina o departamento correspondente. Esta proba só se poderá cambiar de día se o departamento ten convocado probas orais do mesmo nivel noutra data e sempre que haxa unha xustificación documental da necesidade do cambio. Para solicitar un cambio, deben escribir un correo a eoilugo@edu.xunta adxuntando a documentación que xustifique a solicitude do cambio, antes de que empece o proceso de exames (24 de maio).

 

GUÍAS DO CANDIDATO

Títulos de certificación de B2, C1 e C2

Pódense pasar recoller pola oficina os títulos de certificación dos cursos B2, C1 e C2 que se solicitaron en 2019.

Renuncia de matrícula

De acordo coa Orde de avaliación do 19/04/2012 (DOG do 30/12), o alumnado poderá solicitar a renuncia de matrícula. 

A renuncia é efectiva desde o momento en que se tramita a solicitude; o alumando que renuncie non poderá asistir a clase desde ese momento.

A primeira renuncia nun curso/nivel non computará para efectos de permanencia. A permanencia no curso e nivel correspondente está limitada ao doble de anos académicos dos que conste o nivel.

A renuncia non implica a devolución das taxas aboadas

O alumnado que renuncie á matrícula perde a condición de alumnado de continuación e, por tanto, se despois desexa continuar os seus estudos, deberá someterse de novo ao proceso de admisión

Para solicitar a renuncia á matrícula deberá cubrir e asinar este formulario e presentalo antes do 30 de abril na secretaría do centro (secretaria@eoilugo.gal). 

Novidade: Taboleiro virtual


 

Proxectos

2020-21

Poetizamos

as aulas

2019-20

Os medios de

comunicación

2018-19

FalArte

2017-18

Alimentación e

saúde

2016-17

Viaxar

Distribuir contido