Novas

Títulos de certificación de B2, C1 e C2

Pódense pasar recoller pola oficina os títulos de certificación dos cursos B2, C1 e C2 que se solicitaron ata o 16 de novembro de 2021.

Anexo 8

Declaro que, no momento de formalizar a miña matrícula na Escola Oficial de Idiomas de Lugo ou na Sección de Sarria, estou informado de:

 1. A posta en marcha do grupo da miña elección dependerá do número mínimo de persoas inscritas que o xustifique.
 2. As datas de realización das probas parciais de xaneiro-febreiro e finais de xuño poderán realizarse en días e horas diferentes aos horarios ordinarios das clases do curso en que me matriculo.
 3. Na convocatoria extraordinaria de xuño poderán coincidir as probas de d distintos idiomas na mesma data e hora.
 4. Podo renunciar á matricula antes do 30 de abril deste curso sen ter dereito á devolución das taxas nin seguir asistindo ás clases.
 5. De non formalizar debidamente a miña matrícula (documentación, pagamento de taxas....), será nula.
 6. Perda da condición de alumno/a oficial: Por non se incorporar ás clases sen xustificación debidamente razoada perante a dirección da escola nos quince días seguintes ao inicio do curso académico. Implica perda do dereito a exames de xuño e setembro e que a praza poida ser ocupada por outro aspirante sen ter dereito á devolución de taxas (Circular 3/2018)
 7. Correo electrónico: O enderezo de correo electrónico que se faga constar no sobre de matrícula servirá para poñerse en contacto co alumnado, de acordo co regulado na Lei 39/2015. Ten, por tanto, a mesma validez que o correo ordinario.
 8. A matrícula en máis dun idioma na mesma franxa horaria poderá implicar que os meus exames de progreso coincidan
 9. No caso de discapacidade e necesitar adaptación, presentarei o Anexo V no prazo máximo dun mes a partir da data de finalización da matrícula.

Cando envíe o formulario, confirma que está de acordo e pode continuar realizando a súa matrícula.

Storie Napoletane

01/12/2021 18:00

As prazas para esta actividade son limitadas.

Para información e inscrición na actividade, escribir ao correo eoi.lugo.italiano@edu.xunta.gal antes do 26 de novembro.

Storie Napoletane

01/12/2021 10:30

As prazas para esta actividade son limitadas.

Para información e inscrición na actividade, escribir ao correo eoi.lugo.italiano@edu.xunta.gal antes do 26 de novembro.

Ausencias do profesorado

Os grupos que se citan a continuación non terán clase ata novo aviso:

Chinés:

CH-A1-1

CH-A1-2

CH-A1-3

CH-B1.3-1

 A partir do 25 de outubro as ausencias do profesorado comunicanse unicamente a través da aplicación Centrosnet.

 

 

Pasos que ten que seguir o alumnado que fixo a preinscrición para matricularse

Alumnado que fixo a preinscripción en liña

 • Prazo: do 18 ao 30 de setembro ás 12:00h

 Procedemento

 1. Entrar onde fixo a preinscrición para comprobar se está admitido/a a partir do día 18 de setembro.
 2. Para comprobar que está admitido/a prema aquí e identifíquese.
 3. Se está admitido/a,  prema no botón de formalizar matrícula a partir do 18 de setembro as 0:00 horas.
 4. Pagar as taxas. Premer aquí para ver instrucións, premer aquí para ver o vídeo titorial.
 5. O novo alumnado ten que adxuntar unha foto de carné e a fotocopia do seu DNI ou NIE e a titulación que lle de o acceso se é o caso.
 6. O alumnado menor de idade ten que subir o anexo 7.
 7. O alumnado de 14 ou 15 anos ten que achegar un certificado de que primeira lingua estranxeira cursa no instituto, anexo IV.
 8. No caso de fraccionar o pago da matrícula, certificado da conta bancaria, onde conste o IBAN e a titularidade (o titular ten que ser o alumno/a que se matricula). O prezo será de 59 euros por un idioma e 46 euros polos seguintes (para antigos alumnos) e 81euros por un idioma e 46 euros polos seguintes ( para novos alumnos).
 9. No caso de alumnado con diversidade funcional e que precise condicións especiais, deberase adxuntar a documentación acreditativa a plataforma de centros.net, se solicita adaptacións, cubrir esta solicitude e adxuntala xunto coa resto da documentación de matrícula. Aínda que se soliticase unha adaptación en cursos anteriores, é impresindible volver adxuntar a solicitude.
 10. Toda a documentación ten que achegarse mediante a propia aplicación de preinscrición ( non envíe nada por correo electrónico).

En 2 ou 3 días vaia a web da EOI ou da sección na que se matriculou e active a tua conta de CentrosNet. Se a súa matrícula está en verde, está validada, se non é así, escriba un correo a secretaria@eoilugo.gal.

Inhalt abgleichen