Materiais gráficos e audiovisuais tratados na clase, previos á mesma ou como 

actividade complementaria e/ou de repaso.

É moi recomendable, por non dicir imprescindible, que accedades aos mesmos

con regularidade.