Curso de preparación para a certificación A2.

Aula virtual do alumnado de A1 de alemán do curso 2019-20