Este é un foro ao que só se poden subscribir todas as persoas delegadas de curso da EOI de Lugo.
Curso de Moodle de Marco Vélez