Saltar categorías

Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

Curso de preparación para a certificación A2.

Aula virtual do alumnado de A1 de alemán do curso 2019-20

Primeiro curso do ciclo de nivel Intermedio B1.

Materiais gráficos e audiovisuais tratados na clase, previos á mesma ou como 

actividade complementaria e/ou de repaso.

É moi recomendable, por non dicir imprescindible, que accedades aos mesmos

con regularidade.

Curso dirixido aos alumnos de Primeiro de Avanzado.

Profesora: Irene Sueiro

Este curso é para o alumnado do curso monográfico de preparación para o C1

Neste curso atoparás materiais que che axuden a preparar o nivel C1-C2 de alemán.

le logement et les conditions de vie

C1Extra Materials for IN-B1-6, CALC B1, IN-C2-2, IN-C2-3.

Learn about the city of New York and plan your own travelogue!

Support materials for the B1-5 course.

Tuesdays and Thursdays at 16:00

Supplementary material for In-NI1-1 and IN-NI1-4

Materiais de B2 por unidades didáticas.

Materiais com que vamos ir completando o manual de aulas.

Curso de formación do profesorado

Martes e xoves de 18.00 a 20.00h

Documentación de interese para o profesorado.

Neste curso están aloxados os materiais que se produciron durante o plan de formación do centro durante o trienio 2014-2017.

Todo o material está a disposición do persoal do centro. Pregamos encarecidamente que se tome como modelo na elaboración e seguimento das programacións, xa que se fixo coa intención de unificar os criterios de avaliación e mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe de todo o alumnado da escola. 

Neste curso o profesorado tamén pode colaborar coas unidades por tarefas que vaia deseñando, indicando o idioma e o nivel para o que están indicadas. Deste xeito pretendemos ter un banco de tarefas adaptadas ao noso alumnado á disposición de todo o profeosrado da escola.

Pequena presentación dos recursos TIC que temos na EOI de Lugo. Dirixido ao profesorado da escola.

Neste curso o profesorado subirá aqueles artigos de innovación metodolóxica que considere de interese para o profesorado da EOI.

Este é un foro ao que só se poden subscribir todas as persoas delegadas de curso da EOI de Lugo.
Curso de Moodle de Marco Vélez