Se és delegada ou delegado do teu grupo, podes participar neste foro para facer chegar as túas suxestións, preguntas ou dúbidas.

If you are a member of the English Book Club on "The Night Watchman", in this course you will be able to find relevant information that will help you contextualize the story you are reading.