Trámites: datos persoais

Se os seus datos personais en CentrosNET variaron ou son erróneos (data de nacemento, domicilio, datos de contacto, nome e/ou apelidos, etc.) pode solicitar ao centro que os modifique a través da ferramenta Xeral/Solicitude de cambio de datos personais na súa sesión de CentrosNET.