Trámites e xestións: adaptación para necesidades especiais

O alumnado que precise que as probas lle sexan adaptadas deberá, no momento da matrícula, cubrir e asinar o formulario de solicitude e prentalo na secretaría do centro acompañado dos informes/certificados acreditativos emitidos polas seccións provinciais de cualificación e valoración de discapacidade; a EOI porá o caso en coñecemento dos equipos de orientación específicos para valorar as adaptacións que sexan oportunas.

IMPORTANTE: por razóns sanitarias as solicitudes deberanse enviar por correo electrónico a secretaria@eoisantiago.org.