Datas exames e convocatorias

Calendario de exames para alumnado oficial e libre

Seguindo as instrucións de  fin de curso do  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especiais da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, recibidas o 22 de abril de 2020, aprázase o calendario de probas de todos os cursos e niveis de todas as convocatorias ata que as probas poidan realizarse coas debidas garantías de seguridade, de acordo coas medidas que establezan as autoridades competentes.

Información sobre avaliación e exames e guías da persoa candidata

Pode consultar información sobre avaliación e exames, guías da persoa candidata e modelos de probas aquí

Distribuir contido