7 profesores da EOI de Santiago de Compostela están a formarse en mediación lingüística