Cita previa para revisión de probas

 

Consulte as datas de revisión de exames fixadas por cada departamento.

Pode axeitar a hora da revisión ás súas preferencias reservando unha cita antes de acudir á revisión (rógase non reservar cita antes de coñecer a súa cualificación):

Se despois da revisión o alumnado estivese disconforme coa cualificación obtida, dispón de tres días hábiles desde o día de publicación das notas para presentar reclamación contra a cualificación. Mais información.