PROBAS LIBRES DE NIVEL B2 E C1 DE GALEGO E INGLÉS: AULAS PARA AS PROBAS ESCRITAS

O alumnado deberá chegar ao centro con antelación, nos horarios previstos. Pode consultar as aulas para as probas escritas e os horarios de acceso ao centro para cada grupo premendo no idioma correspondente. 

GALEGO

INGLÉS - Vite

INGLÉS - Negreira 

INGLÉS - Noia 

INGLÉS - Ordes

INGLÉS - Ribeira