Calendario de exames setembro 2021

 THAT'S ENGLISH! CALENDARIO DE EXAMES SETEMBRO 2021

CE = Comprensión escrita; CO = Comprensión oral; EE = Expresión escrita; EO = Expresión oral

No curso académico 2020-2021, o alumnado que non supere as diferentes partes dun exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos.

 

 

Módulo  Grupo Parte da proba Día Hora Aula Titor/a
A2.3 todos

CE 9:30

EE 10:00

CO 10:30

EO  11:00

 1/09 9:30  4 Sandra Padín
A2.4 todos  CE, EE, CO 1/09  16:30    Sandra Padín 
A2.4 todos EO Anunciarase      Sandra Padín 
B1.1 todos

CE 10:30

CO 11:00 

EE 11:30

EO 12:30

2/09   10:30 Gonzalo Constenla
B1.2 todos

CE, EE, CO

6/09  16:30   Gonzalo Constenla
B1.2 todos

 EO

Anunciarase      Gonzalo Constenla
B2.1 todos

CE 11:00

EE 11:40

CO 12:40

EO 13:00

1/09  11:00 Teresa Moralejo
B2.2 todos

CE 11:00

EE 11:40

CO 12:40

EO 13:00

3/09   11:00 4 Teresa Moralejo
B2.3 todos 

CE 9:30

EE 10:10

CO 11:10

EO 12:00

1/09   9:30 12  Xerardo Fernández
B2.4 todos CE, EE, CO  3/09   16:00    Xerardo Fernández
B2.4 todos  EO  Anunciarase     Xerardo Fernández
C1.1 todos

CE 10:00

EE 10:40

CO 11:30

EO 12:00

1/09   10:00 11   Roberto Magdaleno
C1.2 todos

 CE, EE, CO

2/09 16:00    Roberto Magdaleno
C1.2 todos

EO 

Anunciarase     Roberto Magdaleno