A lingua das árbores: Encontro con Anxo Moure

Anxo MoureNeste encontro Anxo Moure falará de cinema palleiriso, sostibilidade e cultura no rural.

Xoves 15 de abril de 2021 ás 16:30 en Webex.

Máis información en http://www.contosolidarios.org/contosolidarios.htm e en http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201113.

Organizan o EDLG e Departamento de galego.