That's English!: información sobre a cualificación

MÓDULOS NON TERMINAIS

MÓDULOS TERMINAIS

 

MÓDULOS A2.1, A2.2, A2.3

AVALÍANSE CATRO ACTIVIDADES DE LINGUA

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ORAL

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ESCRITA

PUNTUACIÓN MÁXIMA

10

 10  10  10
 APROBADO (60%)

6

6 6 6
NOTA MÍNIMA POR DESTREZA necesaria para aprobar

 6

 6  6  6
NÚMERO TOTAL DE PUNTOS: 40   
MÍNIMO PARA  APROBAR: 24 PUNTOS  

 

APTO:  Para ser APTO, é necesario ter, polo menos, 6 puntos en cada unha das partes

Con que partes ten que ir á recuperación do módulo o alumnado de That's English NON APTO? 

 • TEN QUE IR coas partes nas que obtivo menos de 6 puntos

 

 

MÓDULOS B1.1, B2.1, B2.2, B2.3  e C1.1

AVALÍANSE CINCO ACTIVIDADES DE LINGUA

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

MEDIACIÓN

PUNTUACIÓN MÁXIMA

 10

  10   10   10   10
 APROBADO (50%)

5

5  5  5  5
NOTA MÍNIMA POR DESTREZA necesaria para aprobar

 5

5  5  5 5
NÚMERO TOTAL DE PUNTOS: 50   
 MÍNIMO PARA  APROBAR: 32,5 PUNTOS  

 

APTO: Para ser APTO, son necesarias DÚAS condicións: 

 • ter unha puntuación total IGUAL ou SUPERIOR a 32,5 puntos
 • ter unha puntuación mínima de 5 puntos en cada parte 

 

NON APTO:  A cualificación final é NON APTO:

 • se a nota total é menos de 32,5 puntos, OU
 • se a puntuación é inferior a 5 puntos nalgunha das partes 

 

Que partes ten que recuperar o alumnado de That's English! NON APTO? 

 • TEN QUE IR coas partes nas que obtivo menos de 5 puntos
 • NON PODE presentarse ás partes nas que obtivo 6,5 puntos ou máis
 • Nas partes nas que teña unha puntuación IGUAL ou SUPERIOR a 5 e INFERIOR a 6,5 puntos, ESCOLLE ás que presentarse para obter a nota global de 32,5 puntos

 

 • MÓDULOS TERMINAIS

Ao remate dos módulos A2.4, B1.2, B2.4 e C1.2 o alumnado deberá superar as probas terminais de certificación dos niveis básico A2, Intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1 respectivamente. 

 

NIVEL A2 (módulo A2.4)

AVALÍANSE CATRO ACTIVIDADES DE LINGUA

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ORAL

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ESCRITA

PUNTUACIÓN MÁXIMA

 25

  25   25   25
 APROBADO (60%)

 15

15 15  15
NOTA MÍNIMA POR DESTREZA necesaria para aprobar

 15

 15  15  15
NÚMERO TOTAL DE PUNTOS: 100   
 MÍNIMO PARA  APROBAR: 60 PUNTOS  

 

APTO:  Para ser APTO, é necesario ter, polo menos, 15 puntos en cada unha das partes

Con que partes ten que ir á convocatoria extraordinaria o alumnado oficial NON APTO? 

 • TEN QUE IR coas partes nas que obtivo menos de 15 puntos

 

 

NIVEIS B1, B2 e C1 (módulos B1.2, B2.4 e C1.2)

AVALÍANSE CINCO ACTIVIDADES DE LINGUA

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

MEDIACIÓN

PUNTUACIÓN MÁXIMA

 25

  25   25   25   25
 APROBADO (65%)

 16,25

16,25  16,25  16,25  16,25
NOTA MÍNIMA POR DESTREZA necesaria para aprobar

 12,5

 12,5  12,5  12,5  12,5
NÚMERO TOTAL DE PUNTOS: 125   
 MÍNIMO PARA  APROBAR: 81,25 PUNTOS  

 

APTO: Para ser APTO, son necesarias DÚAS condicións: 

 • ter unha puntuación total IGUAL ou SUPERIOR a 81,25 puntos
 • ter unha puntuación mínima de 12,5 puntos en cada parte 

 

NON APTO:  A cualificación final é NON APTO:

 • se a nota total é menos de 81,25 puntos, OU
 • se a puntuación é inferior a 12,5 puntos nalgunha das partes 

 

Con que partes ten que ir á convocatoria extraordinaria o alumnado oficial NON APTO? 

 • TEN QUE IR coas partes nas que obtivo menos de 12,5 puntos
 • NON PODE presentarse ás partes nas que obtivo 16,25 puntos ou máis
 • Nas partes nas que teña unha puntuación IGUAL ou SUPERIOR a 12,5 e INFERIOR a 16,25 puntos, ESCOLLE ás que presentarse para obter a nota global de 81,25 puntos