Vota para elixir as mellores músicas da Galiza e de Portugal

Escoita e vota para elixir as mellores músicas da Galiza e de Portugal 

Ouçam e votem para eleger as melhores músicas da Galiza e de Portugal