Apertura do servizo de biblioteca

libros O servizo de biblioteca para o préstamo de material bibliográfico reanudarase a partir do vindeiro 1 de decembro no seu horario habitual.

Para cumprir coas distancias de seguranza e a capacidade máxima permitida, prégase evitar os cambios de clase. Nos primeiros días é probable que a biblioteca se atope pechada nestes intres. Consulte aquí as medidas hixiénico-sanitarias.

Habilitarase unha caixa na entrada do centro para depositar as devolucións, sen necesidade de entrar na biblioteca.