Devolución de material da biblioteca en préstamo

librosO alumnado que teña material da biblioteca en préstamo pode devolvelo no centro de luns a venres en horario de 9 a 14 h. Na entrada do centro hai habilitada unha caixa para depositar aí o material, sen necesidade de entrar na biblioteca.

No caso do alumnado das seccións:

Sección de Negreira: pódese devolver o material no horario de apertura do instituto (de luns a venres de 9 a 14h). Para iso simplemente deberá depositar o material na caixa que se atopa na entrada do centro (na zona da conserxaría).

Sección de Ordes: os fondos prestados poderán devolverse o xoves 11 e o luns 15 en horario de 11 a 13.30. Fóra deste horario, por favor contactar coa xefa de estudos no teléfono 881 960 334 ou no correo-e: mcobas@eoisantiago.org.

Sección de Ribeira: a xefatura de estudos contactará cos interesados para arranxar unha data de devolución.