As tres escolas oficiais de idiomas atenden a máis de 15.000 estudantes