Programación didáctica 2019-2020

Programación didáctica

Adaptación da programación didáctica para os cursos A1, B1.1, B2.1 e C1.1. ás Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

Pode consultar a información sobre a avaliación e características das probas de promoción e certificación dos diferentes cursos e niveis do curso 2019-2020 aquí

 

Pode consultar os instrumentos de avaliación do pasado curso 2018-2019 aquí. Cando se publiquen os baremos os instrumentos de avaliación para o curso 2019-2020, actualizarase a información nesta páxina web:

A2 PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ORAL

A2 PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ESCRITA

B1 PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ORAL

B1  PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ESCRITA

B2 (B2.1, B2.2) PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ORAL

B2 (B2.1, B2.2) PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ESCRITA

C1 (C1.1, C1.2) PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ORAL

C1 (C1.1, C1.2) PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ESCRITA