Bibliografía para os cursos oficiais de inglés (2020/2021)

Aquí pode consultar a bibliografía para os distintos cursos oficiais de inglés.

Básico

Intermedio

Avanzado

  


Básico: libros de texto

A1:  English File A1, 4th edition,  by Clive Oxenden & Christina Latham-Koening. Student's book and Workbook with online practice. Oxford UP.

A2 e A1/A2: English File A1/A24th edition,  by Clive Oxenden & Christina Latham-Koening. Student's book and Workbook with online practice. Oxford UP.

Básico: libros de consulta recomendados

DESTREZAS BÁSICAS

New English File Elementary MultiROM. Oxford UP

DESTREZAS ORAIS

Real Listening and Speaking 1 (with answers). M. Craven. Cambridge  UP

DICIONARIOS

Diccionario Oxford Study English-Spanish, Español-Inglés (with CD)
Cambridge Pocket English-Spanish, Español-Inglés (with CD)
Elemental Inglés-Galego, Galego-Inglés. Ed. Xerais
Oxford Pocket para estudiantes de inglés. Oxford UP
Pocket Plus. Inglés-Español, Español-Inglés. Longman

GRAMÁTICA

Elementary Language Practice for Spanish Students. M. Vince. Macmillan/Heinemann
Essential Grammar in Use, 3rd Edition with CD-ROM. Raymond Murphy. Cambridge UP
Grammar is Great. Student’s Book 1 and Answer Key 1. Peta L. Nelson. Macmillan/Heinemann.
The Good Grammar Book. M. Swan & C. Walter. Oxford UP

PRONUNCIACIÓN

English Pronunciation in Use (Elementary). Cambridge UP.
New Headway Pronunciation Course (Elementary). Cunningham & Moor. Oxford UP.
New Headway Pronunciation Course (Pre-Intermediate). Bowler & Parminter. Oxford UP 

VOCABULARIO

English Vocabulary in Use (Elementary). McCarthy & O’Dell. Cambridge UP.
Test Your English Vocabulary in Use (Elementary). McCarthy & O’Dell. Cambridge UP. 


Intermedio: libros de texto

B1:  English File A2/B1, 4th edition by Clive Oxenden & Christina Latham-Koening. Student's book and Workbook with online practice. Oxford UP.

B2.1:English File B1, 4th edition by Clive Oxenden & Christina Latham-Koening. Student's book and Workbook with online practice. Oxford UP.

B2.2:English File Upper-Intermediate, 3rd edition, by Christina Latham-Koenig & Clive Oxenden. Student’s Book and Workbook with Key Pack ou Digital eBOOK. Oxford University Press. 

Intermedio: libros de consulta recomendados

DESTREZAS ORAIS

Real Listening and Speaking 2 (with answers). S. Logan & C. Thaine. Cambridge  UP
Real Listening & Speaking 3 (with answers). M. Craven. Cambridge UP.

DICIONARIOS

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford UP.
Collins Cobuild English Dicitionary. Collins.
Collins Diccionario Spanish – English, English – Spanish. Collins.
Gran Diccionario Oxford Español – Inglés, Inglés – Español. 3ª edición. Oxford UP.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford UP.

GRAMÁTICA

English Grammar in Use (3rd edition). R. Murphy. Cambridge UP.
English Grammar with exercises (para EEOOII). Fernández, Fraile & Zarzalejos. Longman.
Grammar Express. M. Fuchs & M. Bonner. Longman.
Grammar in View 2, Self-Study Guide (Intermediate). McGraw-Hill.
How English Works. M. Swan. Oxford UP.
Intermediate Language Practice (with key). M. Vince. Macmillan/Heinemann.
Natural Grammar. S. Thornbury. Oxford UP.

PRONUNCIACIÓN

English Pronunciation in Use. Mark Hancock. Cambridge UP.
New Headway Pronunciation Course (Intermediate). Bowler & Cunningham. Oxford UP.

VOCABULARIO

English Vocabulary in Use Pre-Intermediate and Intermediate. New Edition, By Redman. Cambridge UP.
English Vocabulary in Use Upper-Intermediate. New Edition. McCarthy & O’Dell. Cambridge UP.
Test Your English Vocabulary in Use Pre-Intermediate and Intermediate. Redman & Gairns. Cambridge UP.
Test Your English Vocabulary in Use Upper-Intermediate. McCarthy & O’Dell. Cambridge UP.
English Idioms in Use. McCarthy & O’Dell. Cambridge University UP.
English Phrasal Verbs in Use. McCarthy & O’Dell. Cambridge UP.
 
  

Avanzado: libros de texto

C.1.1*: English File Advanced, 3rd edition, by Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden & Jerry Lambert. Student’s Book and Workbook with Key Pack ou Digital eBOOK. Oxford University Press.

* O grupo semipresencial non ten libro de texto.

C.1.2Cambridge English Empower for Spanish Speakers C1, by Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta, Jeff Stranks, & Peter Lewis-Jones. Learning Pack (Student's Book with Online Assessment and Practice and Workbook). Cambridge University Press

C2My Grammar Lab Advanced C1/C2, by Mark Foley and Diane Hall. (ISBN: 9781408299111) Ed. Pearson. 

Avanzado: libros de consulta recomendados

DESTREZAS ORAIS

Fontes reais coma conferencias, documentais, noticias, series ou películas

GRAMÁTICA

Advanced Grammar in Use (with answers), by M. Hewings. Cambridge University Press
Advanced Language Practice (with Key), by Michael Vince. Macmillan Heinemann
Advanced Learners’ Grammar (with answers), by M. Foley & D. Hall. Longman
Grammar in View 3 Self-Study Guide Upper-Intermediate to Advanced. McGraw-Hill
How English Works, by M. Swan. Oxford UP.
Natural Grammar, by S. Thornbury. Oxford UP

PRONUNCIACIÓN

English Pronounciation in Use. Advanced. Cambridge UP
Pronunciation Tasks. M. Hewings. Cambridge UP
Sounds English. J.D. O'Connor. Longman 

VOCABULARIO

English Idioms in Use , by McCarthy & O’Dell. Cambridge University UP
English Phrasal Verbs in Use, by McCarthy & O’Dell. Cambridge  UP
English Vocabulary in Use Advanced, by McCarthy & O’Dell. Cambridge UP
Language Activator for Upper-Intermediate- Advanced Learners. Longman
The Heinemann English Wordbuilder, by Guy Wellman (descatalogado pero fácil de atopar de 2ª man en internet)
English Vocabulary in Use Advanced, by McCarthy & O’Dell. Cambridge University Press 

DICIONARIOS

Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge UP.
Collins Cobuild English Dictionary. Collins.
Gran Diccionario Spanish – English, English – Spanish. Collins.
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Macmillan
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford UP.

  OUTROS RECURSOS PARA TODOS OS NIVEIS

O Departamento de Inglés tamén ten un grupo na páxina web Diigo (https://groups.diigo.com/group/english-department-eoi-de-santiago-_-link...) con ligazóns recomendados por profesorado do departamento para o traballo autónomo. Pódese acceder a este grupo dende a sección de inglés da páxina web www.eoisantiago.org.