Calendario de exames That's English! maio - xuño 2021

CALENDARIO DE EXAMES MAIO/XUÑO 2021

CE = Comprensión escrita; CO = Comprensión oral; EE = Expresión escrita; EO = Expresión oral

No curso académico 2020-2021, o alumnado que non supere as diferentes partes dun exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos.

 

 THAT'S ENGLISH! CALENDARIO DE EXAMES CONVOCATORIA MARZO 2021

Módulo  Grupo Parte da proba Día Hora Aula Titor/a
A2.3 1

CE 9:00

EE 9:30

CO 10:00

 21/05 9:00  lab Sandra Padín
A2.3 1

EO

 21/05 10:30 lab Sandra Padín
A2.3 2

CE 19:30

EE 20:00

CO 20:30

18/05 19:30 12 Sandra Padín
A2.3 2  EO 25/05 19:30 1 Sandra Padín
A2.4 todos  CE, EE, CO 15/06  16:30    Sandra Padín 
A2.4 todos EO ANUNCIARASE      Sandra Padín 
B1.1 1

CE 12:00

CO 12:20 

EE 12:40

18/05   12:00  8 Gonzalo Constenla
B1.1 1  EO 25/05  12:00 Biblioteca  Gonzalo Constenla
B1.1 2

CE 18:30

CO 18:50

EE 19:10

19/05  18:30 2 Gonzalo Constenla
B1.1 2

EO

26/05  18:30  Biblioteca Gonzalo Constenla
B1.2 todos

CE, EE, CO

28/05  16:00   Gonzalo Constenla
B1.2 todos

 EO

ANUNCIARASE      Gonzalo Constenla
B2.1 1

CE 9:00

EE 9:40

CO 10:40

12/05  9:00 14 Teresa Moralejo
B2.1 1

EO

19/05  9:00 14 Teresa Moralejo
B2.1 2

CE 16:00

EE 16:40

CO 17:40

11/05  16:00 13 Teresa Moralejo
B2.1 2

EO

18/05  17:00 13 Teresa Moralejo
B2.2 1

CE, EE, CO

26/05   9:00 14  Teresa Moralejo
B2.2 1  EO 02/06  9:00  Lab  Teresa Moralejo
B2.2 2

CE, EE, CO

25/05  16:00  14 Teresa Moralejo
B2.2 2 EO  01/06 17:00  Lab  Teresa Moralejo
B2.3

CE 9:00

EE 9:40

CO 10:35

 25/05  9:00 Lab Xerardo Fernández
B2.3 1

EO

18/05   9:00  12  Xerardo Fernández
B2.3 2

CE 18:30

EE 19:10

CO 20:05

24/05  18:30 1  Xerardo Fernández
B2.3 2

EO

18/05  9:00 12  Xerardo Fernández
B2.4 todos CE, EE, CO   1/06 16:00    Xerardo Fernández
B2.4 todos  EO  ANUNCIARASE     Xerardo Fernández
C1.1 1

CE 9:00

EE 9:40

CO 10:30

21/05  9:00  Roberto Magdaleno
C1.1 1

EO 

28/05  9:00  14   Roberto Magdaleno 
C1.1 2

 CE 18:30

EE 19:10

CO 20:00

24/05  18:30   Roberto Magdaleno 
C1.1 2

EO 

31/05 18:30   14  Roberto Magdaleno 
Roberto Magdaleno
C1.2 todos

 CE, EE, CO

4/06  16:00    Roberto Magdaleno
C1.2 todos

EO 

ANUNCIARASE      Roberto Magdaleno