Información e documentación sobre os protocolos de adaptación á COVID-19

Resumo Plan COVID-19 de Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela

DOCUMENTOS DA SEDE CENTRAL (VITE) E SECCIÓNS (últimas actualizacións)

Plan COVID

Vite

Sar

Negreira

Noia

Ordes

Ribeira

Guía-Resumo

Vite

Sar

Negreira

Noia

Ordes

Ribeira

Plan de Continxencia

Vite

Sar

Negreira

Noia

Ordes

Ribeira

- Anexo II para levar asinado o primeiro día de clase (alumnado adulto)

- Anexo II para levar asinado o primeiro día de clase (alumnado menor de idade)