Aulas para as probas escritas e horario de acceso ao centro

 

O alumnado deberá chegar ao centro con antelación, nos horarios previstos. Pode consultar as aulas para as probas escritas e os horarios de acceso ao centro para cada grupo premendo no idioma correspondente.