Calendario de exames

Para visualizar as datas de exame dun só idioma LEA AS INSTRUCIÓNS Ficheiro pdf

No calendario poderá vostede consultar:

•As datas das probas escritas de todas as linguas e niveis de Vite e de todas as seccións, incluidas as datas das probas escritas de clasificación.
• As datas das probas orais de todos os idiomas só de Vite. 

Consulte aquí as datas das probas orais da convocatoria de setembro 21 das seccións (de inglés, e tamén de francés no caso da sección de Noia) 

 

IMPORTANTE! O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente. O feito de que haxa máis de un día para a realización de ditas probas, non implica que esa proba se celebre en todas as seccións nin que o alumnado poida elixir o día e hora no que se vaia presentar. Polo tanto, todo/a alumno/a deberá consultar as convocatorias ou chamamentos concretos das probas de expresión oral, que se poderán celebrar antes ou despois da proba escrita.

 

Recoméndase NON empregar o navegador Chrome para visualizar o calendario.

 
NOTA: As datas das probas son inamovibles. O alumnado oficial que non poida facer a parte escrita en xuño pode presentarse a dita parte na convocatoria extraordinaria de setembro. O alumnado oficial que non poida facer a parte escrita na convocatoria de setembro deberá matricularse de novo cando remate o curso. A proba oral só se poderá cambiar se o departamento ten convocado probas orais do mesmo nivel noutra data e sempre que se comunique a necesidade do cambio con anterioridade á data de celebración das probas e se xustifique dita necesidade documentalmente.