Espazo para o profesorado do centro, onde se poderán atopar guías fáciles, manuais e titoriais de axuda no emprego das tecnoloxías da información e a comunicación na práctica docente.
Espazo virtual para a comunicación entre os delegados/as de curso.