Escola Oficial de Idiomas As Pontes. Curso 2023-24

Idioma: Inglés nivel Intermedio B2 (IN-B2.2-SEMI-1)

Docente: Pilar Polo (pilar@eoiferrol.org)

Horario presencialXoves, 19-21h

Horario de atención síncrona: Luns, 16-18h

Horario de titoría presencial: Martes + Mércores, 18.00-18.30h