MATRÍCULA CURSO 2022-2023

MATRÍCULA CURSO 2022-2023

 

ALUMNADO MATRICULADO NO CURSO 2021-2022
Alumnado oficial apto en convocatoria ordinaria

Do 20 ao 30 de xuño, ata as 12.00 horas

link

Alumnado oficial apto/ non apto/ non presentado na convocatoria extraordinaria

Do 1 ao 7 de xullo, ata as 12.00 horas

link

 

 

ALUMNADO NON MATRICULADO NO CURSO 2021-2022

Facer a preinscrición nesta ligazón 

(alumnado que non estivo matriculado no curso 21-22, que renunciou no curso 21-22, que estivo actualizando no curso 21-22 e trasladado doutro centro)

Do 27 de xuño ao 10 de xullo

link 

Consulta se foi admitido (na mesma ligazón da preinscrición) O 12 de xullo

Matrícula de preinscritos 

Do 12 ao 20 de xullo,

ata as 12.00 horas

link 

Matrícula para cursos de destrezas (alemán/ inglés / italiano)

Do 3 ata o 8 de setembro

ás 12h

administracion@eoiferrol.org

Matrícula de vacantes

Do 1  ata o 7 de setembro

ás 23:59 h

link cursos anuais 

link cursos cuadrimestrais

Proba de clasificación

(Só para alumnado con coñecementos que non poida acreditalos 

oficialmente e quera acceder a un curso que non sexa inicial)

 Matrícula 

Do 1 ata o 2 de setembro

ás 12h

impreso matrícula

administracion@eoiferrol.org

 Probas 5/6 de setembro
Matrícula do alumnado que fixo a proba de clasificación

Ata o 7 de setembro

ás 23:59h

administracion@eoiferrol.org

ata as 12h

 

 

Hai que subir toda a documentación por medio da aplicación CentrosNET

En caso de fraccionar o pago ten que recoller en conserxería un impreso para ''o pagamento do 2º prazo''

AVISO: Ten en conta que a matrícula NON será efectiva ata que o persoal de administración comprobe a documentación e valide a instancia. 

Pasados varios días, entra de novo na aplicación de CentrosNET e comproba o resgardo.

 

Se ves "Resgardo de reserva de matrícula para o curso escolar 2022-2023" no título e "Resgardo provisional" nas "Observacións" abaixo , a matrícula aínda non está formalizada.

Se ves "Resgardo de matrícula do curso escolar 2022-2023" no título e "Resgardo definitivo" nas "Observacións" abaixo, a matrícula xa está formalizada.

 

A matrícula so estará finalizada cando a administración do centro teña toda a documentación.

* Circular de matrícula 

    * Anexo IV (alumnado ESO) 

Anexo V (adaptacións)

Taxas procedemento de pago telemático

* Oferta educativa 

ALEMÁN   ESPAÑOL   FRANCÉS  GALEGO  INGLÉS  ITALIANO  PORTUGUÉS 

OUTROS CURSOS

Información relacionada co curso semipresencial C1.1