OFERTA EDUCATIVA CON PROFESORADO E AULAS CURSO 2020-2021

Estes son os cursos que se ofertarán o próximo curso escolar:

ALEMÁN   FRANCÉS    GALEGO    INGLÉS    ITALIANO    PORTUGUÉS

A partir do 2 de novembro informarase sobre as prazas vacantes en cada grupo e a posiblidade de matrícula