Usuarios rexistrados: Acceso

Libros dos cursos

 

 LIBROS CURSO 2021/2022  

Libros de texto:

A1:

Aguilar, V., Manzano, M. A. y Zanón, J. (2010).  ¡Alatul! Iniciación a la lengua árabe. Barcelona: Herder.

A2:

Aguilar Sebastián, Victoria; Rubio Cayuela, Ana. Mabruk. Diego Marín Librero Editor SL, 2014.

B1.1:

Aguilar, J. D., García, A. et al. (2015). An-nahr, Lengua árabe - Libro del alumno. Almería: Albujayra.

 

*As profesoras do departamento utilizarán material propio que facilitarán ao alumnado para acadar todos os obxectivos de cada curso, polo que os cursos que non teñan libro de texto, contarán soamente co material facilitado pola profesora.

 

Libros de lectura:

B1.1:

Hernández Martínez, Joana. Mi vida en el planeta Marte. Albujayra, 2016.

B1.2:

Cabello Sanz, Encarna. Un año en Tánger. Albujayra SL. Almería, 2010.

B1 e B2:

Abu-Sharar, Hesham (2015). Árabe para extranjeros. Textos de lectura (2ª ed.). Barcelona: Universidad Autónoma.