Usuarios rexistrados: Acceso

Exames de That's English

Nova información

(A información sobre as probas orais de certificación publicarase máis adiante)

    • Convocatoria proba oral de Certificación A2 
    • Convocatoria proba oral de Certificación B1  ←
    • Convocatoria proba oral de Certificación B2