A EOI da Coruña

Presentación

A Escola Oficial de Idiomas da Coruña é un centro público que imparte ensinanzas de réxime especial e depende da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia.

É un centro especializado no ensino de idiomas e os idiomas que se imparten na actualidade neste centro son: alemán, árabe, chinés, español para estranxeiros, francés, galego, inglés, italiano, portugués, ruso e xaponés.

Ademais impártense cursos monográficos, cursos de formación do profesorado (CEFOR), cursos de linguaxe administrativa en galego, cursos de preparación CELGA, así como cursos de verán.  

 

Distribuir contido