Usuarios rexistrados: Acceso

Taboleiro de novas

Publicación de notas e datas de reclamación

Mér, 06/19/2019 - 10:45

 

 

 

Idioma

Data Publicación

Hora

Reclamacións

09:00-14:00 Secretaría

Resolución de Departamentos

Comunicación de Dirección

Galego

21.06.19

10:00

25, 26 de Xuño

28 de Xuño

28 de Xuño

Alemán,*

Árabe,

Chinés, Español, Italiano, Portugués,

Ruso

Xaponés

25.06.19

10:00

26, 27 de Xuño

28 de Xuño

1 de Xullo

Francés

26.06.19

20:00

27, 28 de Xuño

1 de Xullo

2 de Xullo

Inglés

26.06.19

09:00

27, 28 de Xuño

1 de Xullo

2 de Xullo

 

*Alemán C1: A publicación terá lugar ás 22:00.

 

A reclamación a dirección  deberá estar baseada nalgún dos seguintes aspectos:

 

1.Inadecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación da proba aos establecidos no currículo oficial e na programación didáctica do departamento correspondente.

 

2.Incorrecta aplicación dos procedementos e instrumentos de avaliación e/ou dos criterios de cualificación establecidos para estas probas.

 

Datas de exames setembro

Ven, 05/10/2019 - 11:46

Datas de exames finais:

Guías para os candidatos