Usuarios rexistrados: Acceso

Taboleiro de Novas

Addendas ás programacións para cursos non certificativos

Mar, 12/05/2020 - 16:10

Segundo as instrución das instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesioanl e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publicamos as addendas ás programacións dos cursos non certificativos (punto 6.3)

 

Idioma Niveis Alemán A1 B1.1 C1.1   Árabe A1 B2.1     Chinés A1 A2.1 B1.1 B1.2 Francés A1 B2.1 C1.1   Inglés A1 B2.1 C1.1   Italiano A1 B2.1 C1.1   Xaponés A1 A2.1 B1.1  B1.2

Actualización de novas: Publicación de instrucions para o terceiro trimestre

Mar, 28/04/2020 - 21:05


 

Actualización de novas (12/05).A Consellería de Educación acaba de comunicar que o día 29 de maio finalizará a actividade lectiva docente. Polo momento descoñécese o novo calendario de probas.

Información para o alumnado en resposta a PREGUNTAS FRECUENTES realizadas polo alumnado en relación co estado de alarmna polo COVID-19 baseada nas Instrucións do 27 de abril de 2020.

1. Alumnado oficial: renuncia ou permanencia. Premer aquí

2. Alumnado oficial: docencia e avaliación. Premer aquí

3. Alumnado libre. Premer aquí

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pódese acceder a esta información nesta ligazón

A modo de resumo:

  • Os departamentos didácticos revisarán e modificarán as programacións e trasladarán as actividades de lingua non realizadas ao vindeiro curso.
  • Modificaranse o procedemento e os criterios de avaliación nos cursos non certificativos, que estarán á disposición do alumnado. Valoraranse os obxectivos xerais de cada curso.
  • Nos cursos de non certificación, aplicarase a avaliación continua (proba parcial de progreso e o rendemento do alumnado ao longo do curso).
  • Seguimos á espera de coñecer as datas para as probas dos cursos de certificación.

Actualización Información datas de exames (22/04/2020)

Mér, 22/04/2020 - 12:25

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa está elaborando unhas instrucións nas que se recollerán as medidas que se han de aplicar nas EOI de cara á fin do curso 2019-2020, e que se publicarán proximamente.
Entre tanto, tendo en conta as consultas que se están formulando, publícase a seguinte información:

Prazos de trámites administrativos interrompidos

Ven, 13/03/2020 - 12:48

Segundo a Disposición Adicional Terceira do Real Decreto 463/2020, suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos expedientes administrativos. O cómputo dos prazos reanudarase no momento en que perda vixencia o Real Decreto ou as súas posibles prórrogas.

Os trámites para matrícula libre quedan, polo tanto, adiados ata que remate o estado de alarma e a aplicación de matrícula libre está pechada ata novo aviso.

Para calquera dúbida contactar aos seguintes correos:

  • Consultas de xestión do centro: eoi.corunha@edu.xunta.gal
  • Consultas de secretaría: secretaria@eoicoruna.org
  • Consultas de That's English: eoi.acoruna@thatsenglish.com

 

Actualización: Información Coronavirus-Servizos extraordinarios

Mar, 10/03/2020 - 17:59
Actualización Información Coronavirus

Declarado o estado de alarma informamos que desde o luns día 16 o centro permanecerá pechado ao público. Atenderemos a todos os usuarios vía correo electrónico.

  • Consultas de xestión do centro: eoi.corunha@edu.xunta.gal
  • Consultas de secretaría: secretaria@eoicoruna.org
  • Consultas de matrícula: matricula@eoicoruna.org

Toda a información relativa á xestión educativa irémola publicando na páxina web e nas redes sociais da EOI #InformaciónOficial

 

Datas de probas finais.

Xov, 05/03/2020 - 10:49

Datas

Matricula libre 2020

Xov, 20/02/2020 - 14:39

Maticula libre