Asignatura do 2º Curso de Grado en Deseño de Interiores