Debuxar pensando, non debuxar copiando.

Figura, fondo, composición e estilo.