Neste espazo pódense reportar as «incidencias TIC» a través do formulario en liña que é periodicamente revisado polo noso servizo técnico.