Amplia e consolida os coñecementos adquiridos sobre a materia no primeiro curso . Ten como obxectivos principais a elaboración de guións literarios e gráficos e a realización de produtos audiovisuais en todas as súas fases.

Parke
Curso da Aula Virtual adicado ao módulo de Proxecto Integrado do CFGS de Fotografía


Curso da Aula Virtual adicado ao módulo de Proxectos de Fotografía II, do segundo curso do Ciclo Formativo de Grao Superior en Fotografía.