Páxina do Departamento de Calidade e Promoción das Ensinanzas da EASD, destinada a compartir con todo o profesorado da escola a documentación de referencia que ten que ver coa mellora do proceso de calidade.

Zona de traballo e intercambio de información sobre a promoción das ensinanzas.

Logotipo da EASD Antonio Faílde

Xefa do Departamento de Calidade:  Carmen Fernández González


Información e Documentación do Departamento de Calidade e de Promoción das Ensinanzas