Materiales y tecnología de la madera

Volumen 1º curso de ebanistería artística

Curso que analiza a evolución histórica, artística e técnica do mundo do moble, dende a antigüidade ata a época actual.