Espazo adicado ao módulo de Formación Práctica en Empresas, Estudos e Talleres das Ensinanzas Artísticas Profesionais: Ebanistería Artística, Fotografía e Ilustración. Para o acceso como convidado o contrasinal é: FPEET

Espazo adicado ás Prácticas Externas das Ensinanzas Artísticas Superiores: Deseño Gráfico e Deseño de Interiores. Para o acceso como convidado o contrasinal é: PE