O traballo definitivo do Ciclo

Debuxar pensando, non debuxar copiando.

Figura, fondo, composición e estilo.

Durante este curso deixaremos de afrontar os traballos como estudantes, para facelo como profesionais. 

O módulo pretende dotar ós alumnos de segundo curso de ilustración do coñecemento das diferentes técnicas, tanto manuais como dixitais, propias do seu campo profesional coa finalidade de familiarizarse co funcionamento dun estudio e coa creación e fases do proxecto nos diferentes ámbitos da ilustración.

Curso adicado ao módulo Fotografía do CS de Ilustración (grupo A)