Curso para aprender da lingua, literatura e cultura da nosa terra.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Neste curso aprenderemos cousas moi interesantes sobre os temas de Coñecemento do Medio