Os cursos desta categoría serán empregados polo profesorado do centro para a atención educativa do alumnado nos períodos de corentena que se poidan establecer no curso 2020-2021.