seguindo a liña de traballo do Ciclo de Infantil, este ano o calendario ten por motivo o sistema solar, e os planetas.