Actividades dixitais de reforzo e afianzamento en lingua galega relacionadas cos contidos do 4º curso de Educación Primaria.