Proceso Admisión curso 2019-2020

 

 

 

Despois do Proceso de Admisión de novo alumnado para curso 2019/2020, quedan admitidos/as no CRA de Narón os/as seguintes nenos/as:

 

 

 

ESCOLA DE DOMIRÓN.

 

1.      Pérez Mouriz, Mario

 

2.      Couce López, Lois

 

3.      Pena Coba, Antía

 

4.      Romeu Pérez, Jesús

 

5.      Marcos Reinoso, Adriana

 

6.      Paz Vazquez, Diego

 

7.      López Fernández, Mario

 

8.      Souto Leal, Ximena

 

9.      Fraga Aneiros, Óscar

 

10.  Santalla Puente, Óliver

 

11.  Iglesias Da Silva, Samuel

 

12.  Fall Dopico, Leo

 

13.  Couto Porto, Aitana

 

14.  Sabín Leite, Marcos

 

15.  Fernández López, Ester

 

16.  Seijo Rio, Mael

 

17.  Montero Cendón, Valentina

 

 

 

ESCOLA DO VAL.

 

1.      Yáñez Vega, Álex

 

2.      Lata Franco, Leo

 

3.      Rama Barro, Izan Jopa

 

4.      Coido López, Esteban

 

5.      Gato Ameneiros, Gorka

 

6.      Pereira Pantín, Alejandro

 

7.      Romalde Guerras, Zeltia

 

8.      Pena Rodríguez, Catalina

 

9.      Sedes Mourente, Gala

 

10.  Ameneiros Martín, Noa

 

11.  Álvarez Naveiras, Bruno

 

12.  Chás Romero, Claudia

 

13.  Rodríguez López, Gonzalo

 

14.  Teijeiro Leirachá, Noa

 

15.  Naveiras López, Valeria

 

16.  Lourido López, Alaia (1º Primaria)

 

 

 

ESCOLA DE SEDES

 

1.      Castro Martínez, Zeltia

 

2.      Amado López, Adrián

 

3.      Rodríguez Vigo, Sabela

 

4.      López García, Julia*

 

5.      Rivera Rosario, Antía*

 

6.      Tizón Guerrero, Leo*

 

7.      Calvo Acosta, Marco*

 

8.      Fernández Martínez, Axel*

 

9.      Díaz Díaz, Antón*

 

 

 

*Solicitantes en Primeiro Lugar da Escola de Pedroso . En espera de que se aclare a situación  , están admitidos provisionalmente na escola de Sedes por ser a que está máis perto.

 

 

 

 

 

 

 

Rematado o prazo de solicitude de admisión para o vindeiro curso 2018-19, e non habendo máis solicitudes que vacantes, todos/todas os alumnos/as que solicitaron praza  nas ESCOLAS DE DOMIRÓN,SEDES e O VAL están admitidos/as.

 

O día que tedes a entrevista coa orientadora tentaremos ter preparados os sobres coa documentación necesaria para facer efectiva a matrícula (do 20 ao 30 de xuño)

 

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN CURSO 2019/20

 

Prazo de admisión: do 1 ao 20 de marzo (ámbolos dous incluidos), agas os días 4,5 e 6 de marzo, correspondentes o Entroido.

 

Modelo de solicitude: anexo II (dispoñible en tódalas escolas do CRA, na web do CRA e na páxina da consellería de educación: www.edu.xunta.es (no apartado de familias). Tamén se poderán facer as solicitudes a través da aplicación informática admisionalumnado a que podedes acceder dende o portal educativo da Consellería.

 

Documentación a entregar coa solicitude:

 

--Fotocopia do libro de familia onde apareza o nacemento ou fotocopia do DNI do neno/a.

 

--Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.

 

Lugar de presentación: na sede do CRA de Narón en San Xiao de Narón; 

Ubicación

en horario de atención do equipo directivo que figura en tódolos taboleiros das escolas e na páxina web do CRA: www.edu.xunta.gal/centros/cranaron.

 

Normativa que rixe este proceso: Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1 febreiro de 2017), Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 15 de marzo de 2013)

 

CADA SOLICITANTE PRESENTARÁ UNHA ÚNICA SOLICITUDE NA DIRECCIÓN DO COLEXIO QUE SOLICITA EN 1º LUGAR.

 

--Pódense poñer ata 6 colexios por orden de preferencia.

 

--No caso de presentar máis dunha solicitude en distintos centros serán todas invalidadas.

 

--As solicitudes fora de prazo mandaranse á comisión de escolarización.

 

--Se o alumno/a non obtivese praza no centro solicitado en 1º lugar, remitirase a solicitude á comisión de escolarización.

 

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS BAREMADOS (necesaria só na escola de Domirón):

 

--Fotocopia completa do libro de familia.

 

--Certificado de empadroamento municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven no domicilio.

 

--Fotocopia da declaración da renda dos pais (ano 2017) onde figuren as casiñas 415 e 435. Necesaria só senon autorizan a comprobación de datos.

 

--Fotocopia do carné de familia numerosa de ser o caso.

 

--Fotocopia dos DNI dos pais ou titores legales. Necesaria só senon autorizan a comprobación de datos.

 

--Certificado de minusvalía de ser o caso. Necesaria só senon autorizan a comprobación de datos.

 

--Anexo II cuberto e coa puntuación cuberta.

 

PARA VER A ZONA DE INFLUENCIA DA ESCOLA DE DOMIRÓN, PREMA AQUÍ

 

MÁIS INFORMACIÓN:

 

TLF. DIRECCIÓN 626.42.20.80 (9 a 14 horas)

 

CORREO ELECTRÓNICO: cra.naron@edu.xunta.es

 

Documentos para descargar:

 

 Instruccións Xefatura Territorial Admisión 2019-20

 

Orde 25 de xaneiro 2017, modificación proceso admisión.

 

Orde 12 marzo 2013, proceso de admisión.

 

 Anexo II Solicitude de Admisión.

 

Vacantes 2019-2020