Proxecto Webs dinámicas

Proxecto Webs dinámicas


Este proxecto consiste en ofrecer a os centros educativos preinstaladas no seu espazo web un conxunto de aplicacións que lles permitirá construir os seus portais educativos e aulas virtuais dun xeito sinxelo en contorno web.

Actualmente as ferramentas preinstaladas son Drupal, Coppermine e Moodle (orixinariamente tamén se realizaba a instalación de phpWebQuest, que se deixo de empregar neste proxecto por problemas de seguridade).

Os centros adscritos ao proxecto terán a máis da instalación o asesoramento "in situ" para a posta en marcha inicial do proxecto por parte dos asesores da Subdirección Xeral de Sistemas Informáticos (asesores ABALAR/SIEGA).

Dispoñen tamén dun portal de referencia, http://www.edu.xunta.gal/centros/websdinamicas, no que a comunidade de centros conta con foros, talleres ou mensaxería para solucionar calquera custión relacionada co tema.

É tamén a propia Consellería quen se encarga do mantemento e actualizacións das aplicacións a novas versións.

Nos centros educativos deberá existir un grupo de profesores que farán as funcións de administradores dos espazos no centro.

Estas persoas serán as encargadas de, por exemplo, dar de alta aos novos usuarios que desexen empregar as ferramentas e, tamén, dar de baixa das mesmas aos que xa non formen parte do centro, definir a estrutura das páxina, dar permisos aos usuarios, etc.


Perfís dos asistentes aos que está dirixido o curso

Neste curso veremos os apartados relevantes a estes dous perfís:
  • Profesores autores de blogs educativos dentro da web con Drupal dentro do proxecto Webs Dinámicas.
  • Administradores das webs dos centros nos aspectos relativos á administracción dos blogs educativos en Drupal e dentro do proxecto Webs Dinámicas.
Última modificación: Martes, 19 de Xuño do 2018, 10:54