Phrasr:construir frases e mansaxes orixinais con Flickr

Phrasr:construir frases e mansaxes orixinais con Flickr

Link: http://www.pimpampum.net/phrasr

Phrasr é unha aplicación interactiva que emprega as imaxes de Flickr para ilustrar frases que escriben os usuarios, as frases poden ser enviadas como mensaxes para outras personas.Pertence ao proxecto Pim Pam Pum.

Todas elas quedan rexistradas no arquivo de Phrasr e poden ser vistas e modificadas por cualquera usuario. Non se poden embeber no blogue pero poden enviarse por e-mail.


Última modificación: Martes, 19 de Xuño do 2018, 10:54